Pages

	Sanacija brane Vlačine u Zadarskoj županiji - stabilnost kosine zemljane brane
Sanacija brane Vlačine u Zadarskoj županiji - stabilnost kosine zemljane brane
Petra Žužul
Za potrebe sanacije brane Vlačine u Zadarskoj županiji izvršeni su geotehnički istražni radovi kao podloga za sanaciju. Za predviđeno idejno rješenje sanacije potrebno je provjeriti faktor sigurnosti na klizanje kosina brane.
"Predvorje" Parka prirode Lastovo
"Predvorje" Parka prirode Lastovo
Paola Kljenak
Projekt se temelji na preispitivanju funkcije i revitalizacije naselja Ubli kao ishodišne točke otoka Lastova što podrazumijeva postavljanje smjernica za gospodarski razvoj, otvaranje prema moru i iskorištavanje postojećih kapaciteta. Poljoprivreda kao osnovni pokretač za naselje integrira se u paletu općih društvenih sadržaja koji nastoje podići kvalitetu života. Istraživački centar i park imaju za cilj očuvanje i prezentaciju uz stvaranje sinergije između lokalnog...
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
Mirko Menegelo
Žnjanski plato kao najveći neiskorišteni potencijal grada afirmira se kao katalizator razvoja istočnog dijela splitskog poluotoka te cijelog južnog „waterfronta“. On se materijalizira kroz održavanje MediteranExpo-a, događaja koji omogućava kratkoročni, ali i dugoročni napredak te strategiju razvoja novog urbanog tkiva. Snažna gesta tzv. horizontalnog „London Eye-a“ briše granicu između teritorija i akvatorija te postaje nukleusom novih prostornih odnosa stvarajući...
40’ od Splita
40’ od Splita
Željana Bulović
Što arhitekt, koji po definiciji svoje profesije mijenja okoliš, može ponuditi čovjeku koji sve što treba već nosi na leđima i želi okoliš koji je netaknut? Diplomski rad preispituje „brandiranje“ Kamešnice, koje je već razvijeno od postojećih korisnika te pažljivo implementira i potencira nove sadržaje, poštujući pritom osobine korisnika koji bježi od arhitekture u prirodu. Sve što treba takvom korisniku je arhitektonski minimum (funkcionalan i asketski). On uživa u...
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Luka Crnogorac
U radu se analizira problematika zaštite naselja Vodice od vanjskih voda uslijed klimatskih promjena. Analiziraju se sadašnji problemi zaštite naselja te se prema modelima klimatskih promjena za buduća razdoblja daju konceptualna rješenja za adaptaciju zaštite naselja.
Agrikulturna zona Duilovo
Agrikulturna zona Duilovo
Antonia Vuletić
Uzevši u obzir aspekte i opasnosti globalizacije, aspekte potrebne za progresivno i efikasno bavljenje agronomijom te lokalni kontekst u pogledu autohtonih kultura, nastao je koncept agrikulturne zone. To je hibrid tehno-parka i industrijske zone čija je glavna namjena očuvanje, razvoj i istraživanje genetske raznolikosti autohtonog bilja dalmatinske regije, a očuvanje i progres se zapravo postiže novim funkcijama i korištenjem - upravo je ta metodologija, preuzeta iz koncepta...
Agritektura
Agritektura
Damir Đurović
Diplomski rad se bavi poplavnim područjem na lijevoj obali Drave koja će postati kontaktna zona između novog i starog Osijeka. Postavlja se pitanje kako graditi u takvim uvjetima. Akvaponijski sustav s uzgojem algi i bioplinskim postrojenjem omogućuje prihvaćanje raznih sadržaja koji nedostaju Osijeku i regiji. Krov plutajućeg dijela je sportsko-rekreacijska zona s eteričnim biljkama. Pristupni trgovi su kontaktne zone koje prihvaćaju javne sadržaje.
Analiza armiranobetonske konstrukcije okvirnog sustava sukladno HRN EN 1998-1
Analiza armiranobetonske konstrukcije okvirnog sustava sukladno HRN EN 1998-1
Antonijo Jukić
U radu je prezentirana provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti AB konstrukcije u skladu s važećim propisima i normama - HRN EN. Dimenzioniranje sustava za potresna djelovanja je vršeno u skladu s odredbama norme HRN EN 1998-1, smjernice za dimenzioniranje po kapacitetu nosivosti.
Analiza energetsko-ekonomske učinkovitosti različitih tipova zidnih konstrukcija
Analiza energetsko-ekonomske učinkovitosti različitih tipova zidnih konstrukcija
Slavko Tonković
U ovo diplomskom radu je analiziran utjecaj različitih građevnih materijala u vanjskim zidovima objekta na cijenu početne investicije i energenata u određenom vremenskom periodu.
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu CORSIM
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu CORSIM
Ivan Bošnjak
Za potrebe rada izvršeno je brojanje prometa na križanju Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u jutarnjem vršnom satu od 7:15 do 8:15. Na temelju izmjerenih parametara (početno izgubljeno vrijeme, zasićeno vrijeme slijeda i vrijeme zakašnjenja) i količine prometa provedena je softverska analiza funkcioniranja raskrižja. Prvo su unesene početne izmjerene vrijednosti (količina prometa, broj pješaka i ciklus rada semafora) te je time dobivena prva varijanta funkcioniranja...
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu SIDRA
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu SIDRA
Mario Maretić
Za potrebe rada izvršeno je brojanje prometa na križanju Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u jutarnjem vršnom satu od 7:15 do 8:15. Na temelju izmjerenih parametara (početno izgubljeno vrijeme, zasićeno vrijeme slijeda i vrijeme zakašnjenja) i veličine prometa provedena je softverska analiza funkcioniranja raskrižja. Prvo su unesene početne izmjerene vrijednosti (veličina prometa, broj pješaka i ciklus rada semafora) te je time dobivena prva varijanta funkcioniranja...
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu SIDRA s parametrima HCM-a
Analiza funkcioniranja raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u programu SIDRA s parametrima HCM-a
Jure Zekan
Za potrebe rada izvršeno je brojanje prometa na križanju Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste u jutarnjem vršnom satu od 7:15 do 8:15. Na temelju izmjerenih parametara (početno izgubljeno vrijeme, zasićeno vrijeme slijeda i vrijeme zakašnjenja) i količine prometa provedena je softverska analiza funkcioniranja raskrižja. Prvo su unesene početne izmjerene vrijednosti (količina prometa, broj pješaka i ciklus rada semafora) te je time dobivena prva varijanta funkcioniranja...

Pages