Paginacija

	Sanacija brane Vlačine u Zadarskoj županiji - stabilnost kosine zemljane brane
Sanacija brane Vlačine u Zadarskoj županiji - stabilnost kosine zemljane brane
Petra Žužul
Za potrebe sanacije brane Vlačine u Zadarskoj županiji izvršeni su geotehnički istražni radovi kao podloga za sanaciju. Za predviđeno idejno rješenje sanacije potrebno je provjeriti faktor sigurnosti na klizanje kosina brane.
"Geotehnički projekt - Dimenzioniranje temelja samca ispod stupa trgovačkog centra LIDL u Metkoviću"
"Geotehnički projekt - Dimenzioniranje temelja samca ispod stupa trgovačkog centra LIDL u Metkoviću"
Mihaela Senjak
U Metkoviću je predviđena rekonstrukcija i dogradnja trgovačke građevine „LIDL“ F120 i izgradnja crpne stanice. Za potrebe temeljenja spomenute građevine izvedeni su geotehnički istražni radovi kroz terenske radove i laboratorijska ispitivanja. Uvjeti temeljnog tla na lokaciji dogradnje i rekonstrukcije predviđenog objekta dani su geotehničkim elaboratom. Prikazan je proračun dimenzioniranja temelja samca ispod stupa objekta koje je izvršeno na način da dimenzije temelja...
"Predvorje" Parka prirode Lastovo
"Predvorje" Parka prirode Lastovo
Paola Kljenak
Projekt se temelji na preispitivanju funkcije i revitalizacije naselja Ubli kao ishodišne točke otoka Lastova što podrazumijeva postavljanje smjernica za gospodarski razvoj, otvaranje prema moru i iskorištavanje postojećih kapaciteta. Poljoprivreda kao osnovni pokretač za naselje integrira se u paletu općih društvenih sadržaja koji nastoje podići kvalitetu života. Istraživački centar i park imaju za cilj očuvanje i prezentaciju uz stvaranje sinergije između lokalnog...
"System D"
"System D"
Ana Kakić
Prostor Solina nalazi se u neposrednoj blizini stare gradske jezgre te je ujedno i jedina velika praznina u gradu. Projekt se bazira na stvaranju sjevernog pročelja grada i kontorliranja kaos unutar prostora tržnice.
"Terme Issa" 2.0
"Terme Issa" 2.0
Ena Radić
Lječilišni i wellness turizam su proizvodi koji na globalnoj razini rastu po stopi između 15 i 20% godišnje. Zbog blizine velikim tržištima, prirodne ljepote, povoljne i blage klime, mora, duge tradicije i općenito dobre reputacije zdravstvenih usluga, Hrvatska ima komparativne prednosti za razvoj ovog oblika turizma. Danas, razvojem turizma, na primjerima Dubrovnika i Splita mogu se vidjeti brojne negativne strane masovnog turizma koji je u porastu. S druge strane, otok Vis zbog...
(Re)generacija Žrnovnice
(Re)generacija Žrnovnice
Lana Vukorepa
Regeneracija mjesta postaje ujedno i generacija novog primjenom jedinstvenog koncepta održivosti koji uz zaštitnu ulogu vezanu za bioraznolikost i bogatstvo prirodnih resursa i kulturne baštine, imperativ stavlja i na rješavanje ekološke problematike i trenutnih potreba zajednice, kao i onih u budućnosti.
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
Mirko Menegelo
Žnjanski plato kao najveći neiskorišteni potencijal grada afirmira se kao katalizator razvoja istočnog dijela splitskog poluotoka te cijelog južnog „waterfronta“. On se materijalizira kroz održavanje MediteranExpo-a, događaja koji omogućava kratkoročni, ali i dugoročni napredak te strategiju razvoja novog urbanog tkiva. Snažna gesta tzv. horizontalnog „London Eye-a“ briše granicu između teritorija i akvatorija te postaje nukleusom novih prostornih odnosa stvarajući...
3D ispis stambene zgrade
3D ispis stambene zgrade
Marko Đuzel
Prikazano je cjelokupno izvođenje grubih radova za stambenu zgradu sa različitim strojevima na gradilištu, te njihovo međusobno usklađivanje za što bolju vremensku iskoristivost.
40’ od Splita
40’ od Splita
Željana Bulović
Što arhitekt, koji po definiciji svoje profesije mijenja okoliš, može ponuditi čovjeku koji sve što treba već nosi na leđima i želi okoliš koji je netaknut? Diplomski rad preispituje „brandiranje“ Kamešnice, koje je već razvijeno od postojećih korisnika te pažljivo implementira i potencira nove sadržaje, poštujući pritom osobine korisnika koji bježi od arhitekture u prirodu. Sve što treba takvom korisniku je arhitektonski minimum (funkcionalan i asketski). On uživa u...
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Luka Crnogorac
U radu se analizira problematika zaštite naselja Vodice od vanjskih voda uslijed klimatskih promjena. Analiziraju se sadašnji problemi zaštite naselja te se prema modelima klimatskih promjena za buduća razdoblja daju konceptualna rješenja za adaptaciju zaštite naselja.
Agrikulturna zona Duilovo
Agrikulturna zona Duilovo
Antonia Vuletić
Uzevši u obzir aspekte i opasnosti globalizacije, aspekte potrebne za progresivno i efikasno bavljenje agronomijom te lokalni kontekst u pogledu autohtonih kultura, nastao je koncept agrikulturne zone. To je hibrid tehno-parka i industrijske zone čija je glavna namjena očuvanje, razvoj i istraživanje genetske raznolikosti autohtonog bilja dalmatinske regije, a očuvanje i progres se zapravo postiže novim funkcijama i korištenjem - upravo je ta metodologija, preuzeta iz koncepta...
Agritektura
Agritektura
Damir Đurović
Diplomski rad se bavi poplavnim područjem na lijevoj obali Drave koja će postati kontaktna zona između novog i starog Osijeka. Postavlja se pitanje kako graditi u takvim uvjetima. Akvaponijski sustav s uzgojem algi i bioplinskim postrojenjem omogućuje prihvaćanje raznih sadržaja koji nedostaju Osijeku i regiji. Krov plutajućeg dijela je sportsko-rekreacijska zona s eteričnim biljkama. Pristupni trgovi su kontaktne zone koje prihvaćaju javne sadržaje.

Paginacija