Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Ojačavanje podnih konstrukcija CLT pločama - numerička studija

Unuk, Žiga; Žegarac Leskovar, Vesna; Premrov, Miroslav (2018)