Administratori:

 

Knjižnica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

Sveučilište u Splitu

Matice hrvatske 15

21000 Split

Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.

e-mail: 

tel./fax.: 021 303 309

Nikolina Škorić, prof., dipl. knjiž.

e-mail:

tel./fax.: 021 303 389