završni rad
Hidrološka analiza Cetine - Han (1947.-1951., 2012.-2017.)
završni rad

Matko Tokić (2018)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju