Rad nije dostupan
završni rad
Hidraulički proračun vodoopskrbnog podsustava Žrnovnica-Korešnica
završni rad

Helena Balić (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidromehaniku i hidrauliku