diplomski rad
Utjecaj transportnih parametara na procjenu rizika u vodonosnicima
diplomski rad

Antonija Alagić (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za privrednu hidrotehniku