diplomski rad
Analiza podobnosti potencijalnih lokacija za sidrišta na otoku Hvaru primjenom metode višekriterijalne analize
diplomski rad

Toni Glavinić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja