diplomski rad
Analiza podobnosti potencijalnih lokacija za sidrišta otoka Visa primjenom metode višekriterijalne analize
diplomski rad

Vinko Kalajžić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja