diplomski rad
Analiza hidroloških veza između oborina na postajama Dugopolje i Prančevići i otjecanja na izvoru Žrnovnice
diplomski rad

Ante Sučić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju