diplomski rad
Usporedna analiza troškova izgradnje kolničke konstrukcije izrađene od poroznog betona u odnosu na istu izrađenu od asfalta
diplomski rad

Tonći Šunjerga (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja