završni rad
Iskop građevne jame i izrada tamponskog sloja prometnice
završni rad

Jure Miljak (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja