diplomski rad
Višekriterijalna analiza i izbor varijantnih rješenja trase prometnog povezivanja Splita i Omiša
diplomski rad

Maja Mudrinić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja