diplomski rad
Određivanje najpovoljnije lokacije za izgradnju hotela metodom višekriterijalne analize
diplomski rad

Anita Jurić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja