diplomski rad
Određivanje najpovoljnije lokacije za izgradnju uzgajališta morske ribe metodom višekriterijalne analize
diplomski rad

Dolores Klarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja