diplomski rad
Zapadni ulaz u Podgoru - glavni geotehnički projekt potpornog zida uz državnu cestu D8, dionica 21, km 6+500
diplomski rad

Josipa Primorac (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za geotehniku