Rad nije dostupan
diplomski rad
Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC6228 dionica Rudine-Mironja, duljine 3.0 km u općini Dubrovačko primorje
diplomski rad

Ivana Putić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za prometnice