diplomski rad
Određivanje najpovoljnije lokacije za izgradnju kvartovskog dječjeg igrališta metodom višekriterijalne analize
diplomski rad

Ana Ćurković (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja