Rad nije dostupan
diplomski rad
Određivanje najpovoljnije lokacije za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe metodom višekriterijalne analize
diplomski rad

Ana Grgat (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja