završni rad
Izrada troškovnika obiteljske kuće sa shemom uređenja gradilišta
završni rad

Alberto Marelić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja