završni rad
Utjecaj veličine ispitnog uzorka na čvrstoću betona
završni rad

Ana Romić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za građevinske materijale