disertacija
Hidrološki odnosi susjednih krških izvora
disertacija

Ana Kadić (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju