Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Seizmička izolacija osnove građevine uporabom kamenih oblutaka

Banović, Ivan; Radnić, Jure; Grgić, Nikola (2018)