Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Utjecaj induciranog tranzijentnog toka na transport u prirodnim vodonosnicima

Di Dato, Mariaines; De Barros, Felipe P. J.; Fiori, Aldo; Bellin, Alberto (2018)