Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Ocjena čvrstoće drvene građe

Fortuna, Barbara; Plos, Mitja; Šuligoj, Tamara; Turk, Goran (2018)