Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Analiza pouzdanosti armiranobetonskog okvira metodom konačnih elemenata (MKE)

Grubišić, Marin; Ivošević, Jelena (2018)