Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Bukva kao drvena građa

Plos, Mitja; Fortuna, Barbara; Šuligoj, Tamara; Turk, Goran (2018)