diplomski rad
Analiza armiranobetonske konstrukcije okvirnog sustava sukladno HRN EN 1998-1
diplomski rad

Antonijo Jukić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za teoriju konstrukcija