master's thesis
Preliminary Design of the Technical Documentation for the Construction Work of the State Road D1
Master's Thesis

Zvonimir Đipalo (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za prometnice
Metadata
TitleIdejno rješenje rekonstrukcije državne ceste D1 na području obilaznice Sinja i Hrvaca : diplomski rad
AuthorZvonimir Đipalo
Mentor(s)Dražen Cvitanić (thesis advisor)
Abstract
Ovim idejnim rješenjem prikazana je tehnička dokumentacija za planirane radove na rekonstrukciji državne ceste D1. Ova važna državna cesta dijelom prolazi kroz područje gradova Sinja i Vrlike, a opterećena je brojnim križanjima, posebno onima koja su neuređena, zatim velikim brojem vozila u lokalnom gradskom prometu i nepovoljnom strukturom vozila od kojih je najveći broj teških i teretnih vozila. Uslijed toga nužna je rekonstrukcija postojeće ceste odnosno izgradnja obilaznice Sinja i Hrvaca te njeno uklapanje u prometnu mrežu, što je prikazano ovim radom. Projektom su prikazani pregledna i građevinska situacija te uzdužni, normalni i poprečni presjeci prometnice na dionici između Potravlja i Otišića. Idejno rješenje izrađeno je prema važećim zakonima, propisima i pravilnicima koji definiraju problematiku projektiranja cesta u Republici Hrvatskoj te u skladu s pravilima struke, sigurnosnim i estetskim kriterijima. Osnovni korišteni propis je pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.
Keywordspreliminary design road reconstruction subsection Potravlje-Otišić safety criteria
Parallel title (English)Preliminary Design of the Technical Documentation for the Construction Work of the State Road D1 : Master's Thesis
Committee MembersDražen Cvitanić (committee chairperson)
Deana Breški (committee member)
Mirela Galić (committee member)
GranterSveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Lower level organizational unitsKatedra za prometnice
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Transportation
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationmag. ing. aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
This preliminary design presents the technical documentation for the planned reconstruction works of the State Road D1. This important state road passes through the areas of Sinj and Vrlika, and is burdened with the numerous crossings, many of which are unregulated, heavy traffic around the city areas and unfavorable traffic structure that mostly consists of heavy and commercial vehicles. As a result, the reconstruction of existing roads is a necessity, as well as the construction of the bypass Hrvace-Sinj and its integration in the transport network, which is presented in this work. This design presents the general and the construction layout, as well as longitudinal, normal and cross-sections of the road on the section between Potravlje and Otišić. Preliminary design is made according to the applicable laws, rules and regulations that define the issues of designing the roads in Croatia, in accordance with the rules of profession, safety and aesthetic criteria. The main used regulation is the basic road conditions regulation which suggest that those public roads outside cities and their components should meet all the traffic safety requirements.
Parallel keywords (Croatian)idejno rješenje rekonstrukcija ceste poddionica Potravlje-Otišić sigurnosni kriteriji
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NotePredmet: Ceste
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:012098
CommitterDijana Erceg