master's thesis
Design of Decision Support Concept for Planning of Nautical Anchorages Construction and Management Projects on Islands Based on Concessioning - Case Study for the Island of Šolta
Master's Thesis

Maja Ostojić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja
Metadata
TitleOblikovanje koncepta za podršku odlučivanju u planiranju projekta izgradnje i upravljanja sidrištima na otocima koncesioniranjem - studij slučaja otoka Šolte : diplomski rad
AuthorMaja Ostojić
Mentor(s)Nikša Jajac (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu izrađen je koncept za podršku odlučivanju u planiranju projekta izgradnje i upravljanja sidrištima na otocima koncesioniranjem - studij slučaja otoka Šolte. Pritom je izrađena i objašnjena njegova struktura. Izvršena je analiza svih potencijalnih lokacija sidrišta na otoku Šolti. Uspostavljena je hijerarhijska struktura ciljeva za analizirani problem, a temeljem iste definirani su i kriteriji za vrednovanje identificiranih lokacija sidrišta. Korištenjem metode AHP uvedeni su dionici (eksperti za sidrišta, davatelji koncesija i korisnici - potencijalni budući koncesionari i građani) u proces utvrđivanja težina kriterija te su definirane njihove kompromisne težine. Identificirane lokacije vrednovane su po svim kriterijima te su uspoređene metodom PROMETHEE čime je uspostavljena rang lista lokacija sidrišta prema prioritetu za realizaciju u okviru projekta za izgradnju sidrišta na otoku Šolti. Također je izrađena financijska analiza izgradnje sidrišta na otoku Šolti kojom su utvrđeni prihodi i troškovi (izgradnje i upravljanja) za svaku lokaciju pojedinačno i za projekt izgradnje sidrišta na otoku Šolti u cijelosti korištenjem rezultata usporedbe metodom PROMETHEE i utvrđenih financijskih pokazatelja. Iz provedene financijske analize određeni su iznosi fiksnih i varijabilnih dijelova koncesijske naknade za svako pojedino sidrište i za sva ostala sidrišta u okviru projekta.
Keywordsdecision support anchorages concession multicriteria analysis PROMETHEE AHP
Parallel title (English)Design of Decision Support Concept for Planning of Nautical Anchorages Construction and Management Projects on Islands Based on Concessioning - Case Study for the Island of Šolta : Master's Thesis
Committee MembersNikša Jajac (committee chairperson)
Nenad Mladineo (committee member)
Nikolina Živaljić (committee member)
GranterSveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Lower level organizational unitsKatedra za organizaciju i ekonomiku građenja
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationmag. ing. aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-15
Parallel abstract (English)
This Thesis develops the concept for planning of nautical anchorages construction and management projects on islands based on concessioning - a case study for the Island of Šolta. At the same time the concept structure is developed and explained. The analysis of all potential anchorages on the Island of Šolta has been carried out. The hierarchical structure of objectives is established for the analysed problem, and the same is done for the purpose of defining criterion for evaluating potential anchorage locations. Using the AHP method stakeholders have been introduced (anchorage experts, concession providers and end users - potential concessionaires and citizens) in order to participate in determination of defined criterion significance. Identified locations are evaluated by using every one of the criteria, after which they are compared by using PROMETHEE method which resulted in the establishment of realization priority list of anchorages locations in terms of building anchorages project on the Island of Šolta. Financial analysis has been elaborated for both, individually for every location and for the entire project of building anchorages on the Island of Šolta by using results of PROMETHEE method application and defined financial markers, and all that in order to define revenues and expenses (building and administrating). Conducted financial analysis resulted in establishment of fixed and variable part of concession fee both for every location individually and for all other locations in terms of the project.
Parallel keywords (Croatian)podrška odlučivanju sidrišta koncesija višekriterijalna analiza PROMETHEE AHP
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NotePredmet: Management u građevinarstvu
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:681672
CommitterDijana Erceg