Pages

Simulacije krajnjih graničnih stanja pod djelovanjem vjetra metodom konačno-diskretnih elemenata
Simulacije krajnjih graničnih stanja pod djelovanjem vjetra metodom konačno-diskretnih elemenata
Vladimir Divić
U hrvatskom priobalju dominantni lokalni vjetrovi, Bura i Jugo, imaju izrazito različit karakter. Različitost njihovih karaktera manifestira se na njihovo djelovanje na konstrukcije. Analizom vremenskih serija zapisa vjetra na stupu „Bobani“ utvrđeni su parametri koji potvrđuju različitost ovih lokalnih vjetrova kao što su: koeficijent promjene srednje brzine po visini, faktor mahovitosti vjetra, intenziteta turbulencije, spektara turbulencije, gustoće zraka, parametara...
Sustav za podršku odlučivanju u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova
Sustav za podršku odlučivanju u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova
Katarina Rogulj
Disertacijom je iskazano istraživanje uspostave sustava za podršku odlučivanju (SPO) u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova. Najprije su dane teorijske postavke i dosadašnja istraživanja SPO-a, objašnjenje pojma povijesnih cestovnih mostova, njihovih karakteristika i važnosti te potencijalnih metoda obnove. Nadalje je oblikovan i opisan novoformirani SPO te njegovi osnovni elementi: baza podataka, baza znanja, baza modela i dijalog. Težište istraživanja je u oblikovanju...
The effect of some parameters on behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns under static load and earthquake
The effect of some parameters on behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns under static load and earthquake
Ante Buzov
In this thesis, the effect of several important parameters on the behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns loaded by short-term static loads and earthquakes was investigated. These parameters have not been investigated to date or have been investigated only sporadically. All of the experiments were conducted on smallscale column models using modern equipment for testing and measuring. Dynamic testing of the models was performed using an established earthquake platform. The...
Transience of coastal aquifer system water salinity under the influence of melioration system operative regime, tidal fluctuations and River Neretva hydrological regime
Transience of coastal aquifer system water salinity under the influence of melioration system operative regime, tidal fluctuations and River Neretva hydrological regime
Ivan Lovrinović
One of the areas of prior interest for the Republic of Croatia in terms of water conservation and water needs, especially for irrigation of agricultural crops, is the river Neretva delta. This area represents the largest agricultural area on the Croatian coast and is the source of existence for the local population. Managing the area has become a complex task given the intensive agricultural activities, the large number of people living near the area of interest, significant seawater...
Unapređenje kriterija konzistencije u horizontalnim krivinama vangradskih dvotračnih cesta uz primjenu bicikl-modela vozila te realnih parametara ponašanja vozača
Unapređenje kriterija konzistencije u horizontalnim krivinama vangradskih dvotračnih cesta uz primjenu bicikl-modela vozila te realnih parametara ponašanja vozača
Biljana Maljković
Jasan pokazatelj nekonzistencije elemenata horizontalnog toka trase jest gubitak poprečne stabilnosti vozila u horizontalnim krivinama koji se najjednostavnije može opisati konceptom margine sigurnosti. U doktorskoj disertaciji iznesen je pregled aktualnih smjernica za projektiranje horizontalnog toka trase te najvažnijih istraživanja vezanih za koncept konzistencije toka trase. Pritom su uočene sljedeće značajne manjkavosti postojećih procedura: odabir nerealnih mjerodavnih brzina,...
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Goran Vlastelica
Na primjeru lapora kao gradiva s područja Dalmacije i zasjeka kao primjera geotehničkog zahvata u prirodi, sagledani su osnovni procesi koji dovode do pojave rastrošbe, ali i posljedice iste koje se u konačnici manifestiraju in situ. Upotrebom klasičnih laboratorijskih tehnika mehanike stijena, uz nadopune, izmjene i reinterpretaciju kriterija, provedeno je sustavno istraživanje utvrđivanja podložnosti gradiva rastrošbi. Istraživanje je provedeno na intaktnim uzorcima, ali i na...
Višeciljni optimizacijski model za izradu rezistentnih vremenskih planova izvođenja građevinskih projekata u uvjetima nesigurnosti
Višeciljni optimizacijski model za izradu rezistentnih vremenskih planova izvođenja građevinskih projekata u uvjetima nesigurnosti
Martina Milat
Građevinski projekti su kompleksni poduhvati u čije je izvršenje involviran veliki broj sudionika, a cjelokupna izvedba ograničena je dostupnim resursima. Štoviše, kompetitivni uvjeti tržišta nameću kratke rokove i značajnu kvalitetu izvedbe, što dodatno otežava proces planiranja u ionako nesigurnim uvjetima projektnog izvršenja. Kako bi se omogućilo što pouzdanije planiranje građevinskih projekata, ovo doktorsko istraživanje primjenjuje suvremene optimizacijske metode za...

Pages