Pages

Sustav za podršku odlučivanju u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova
Sustav za podršku odlučivanju u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova
Katarina Rogulj
Disertacijom je iskazano istraživanje uspostave sustava za podršku odlučivanju (SPO) u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova. Najprije su dane teorijske postavke i dosadašnja istraživanja SPO-a, objašnjenje pojma povijesnih cestovnih mostova, njihovih karakteristika i važnosti te potencijalnih metoda obnove. Nadalje je oblikovan i opisan novoformirani SPO te njegovi osnovni elementi: baza podataka, baza znanja, baza modela i dijalog. Težište istraživanja je u oblikovanju...
The effect of some parameters on behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns under static load and earthquake
The effect of some parameters on behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns under static load and earthquake
Ante Buzov
In this thesis, the effect of several important parameters on the behaviour and bearing capacity of multi-drum stone columns loaded by short-term static loads and earthquakes was investigated. These parameters have not been investigated to date or have been investigated only sporadically. All of the experiments were conducted on smallscale column models using modern equipment for testing and measuring. Dynamic testing of the models was performed using an established earthquake platform. The...
Unapređenje kriterija konzistencije u horizontalnim krivinama vangradskih dvotračnih cesta uz primjenu bicikl-modela vozila te realnih parametara ponašanja vozača
Unapređenje kriterija konzistencije u horizontalnim krivinama vangradskih dvotračnih cesta uz primjenu bicikl-modela vozila te realnih parametara ponašanja vozača
Biljana Maljković
Jasan pokazatelj nekonzistencije elemenata horizontalnog toka trase jest gubitak poprečne stabilnosti vozila u horizontalnim krivinama koji se najjednostavnije može opisati konceptom margine sigurnosti. U doktorskoj disertaciji iznesen je pregled aktualnih smjernica za projektiranje horizontalnog toka trase te najvažnijih istraživanja vezanih za koncept konzistencije toka trase. Pritom su uočene sljedeće značajne manjkavosti postojećih procedura: odabir nerealnih mjerodavnih brzina,...
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Goran Vlastelica
Na primjeru lapora kao gradiva s područja Dalmacije i zasjeka kao primjera geotehničkog zahvata u prirodi, sagledani su osnovni procesi koji dovode do pojave rastrošbe, ali i posljedice iste koje se u konačnici manifestiraju in situ. Upotrebom klasičnih laboratorijskih tehnika mehanike stijena, uz nadopune, izmjene i reinterpretaciju kriterija, provedeno je sustavno istraživanje utvrđivanja podložnosti gradiva rastrošbi. Istraživanje je provedeno na intaktnim uzorcima, ali i na...

Pages