Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Utjecaj recikliranog agregata od gume na materijalnu nelinearnost betona

Strukar, Kristina; Kalman Šipoš, Tanja (2018)