Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Aparatura za mjerenje električnog otpora u temperaturnom rasponu od 300 K do 670 K

Šćurla, Josipa; Pranić, Petra; Puljas, Ana; Bilušić, Ante (2018)