Rad dostupan nakon 2023-09-25
disertacija
Sustav za podršku odlučivanju u planiranju obnove povijesnih cestovnih mostova
disertacija

Katarina Rogulj (2018)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja