završni rad
Hidrološka analiza protoka triju hrvatskih rijeka (Sava, Una, Drava)
završni rad

Frano Radoš (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju