diplomski rad
Računalni program za dimenzioniranje AB elemenata prema HRN EN 1992 i HRN EN 1998
diplomski rad

Marko Goreta (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za teoriju konstrukcija