diplomski rad
Korelacijska i kroskorelacijska analiza protoka i oborina u slivu Jadra i Žrnovnice
diplomski rad

Marina Visković (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju