završni rad
Troškovnik grubih građevinskih radova rekonstrukcije postojećeg kamenog objekta
završni rad

Toni Glavinić (2014)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja