diplomski rad
Hidrološka analiza protoka odabranih postaja u slivu Save (Sava, Una; razdoblje 2009.-2011.)
diplomski rad

Ana Lovrić (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za hidrologiju