disertacija
Eksponencijalne atomske bazne funkcije : razvoj i primjena
disertacija

Nives Brajčić Kurbaša (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za tehničku mehaniku