disertacija
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
disertacija

Alen Harapin (2000)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije