disertacija
Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja u potresnoj analizi a/b konstrukcija
disertacija

Ivan Balić (2013)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za teoriju konstrukcija