disertacija
Simulacije krajnjih graničnih stanja pod djelovanjem vjetra metodom konačno-diskretnih elemenata
disertacija

Vladimir Divić (2014)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za metalne i drvene konstrukcije