Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad s konferencije
Priprema vode za piće i primjena raspoloživih modela

Džeba, Tatjana (2018)