Rad dostupan nakon 2019-07-17
disertacija
Modeliranje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama
disertacija

Boris Čutura (2018)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za prometnice
Povezani objekti
Prilog I
PDF 117.58 KB
Prilog II
PDF 167.74 KB
Prilog III
PDF 390.79 KB