diplomski rad
Obnova sustava odvodnje grada Sinja
diplomski rad

Zvonimir Malbaša (2015)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za gospodarenje vodama i zaštitu voda