diplomski rad
Određivanje najpovoljnijih biciklističkih ruta za pojedine scenarije metodom višekriterijalne analize
diplomski rad

Dino Vukušić (2016)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja