završni rad
Utjecaj mineralnih dodataka na svojstva svježeg i očvrslog betona
završni rad

Ante Rako (2017)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za građevinske materijale