master's thesis
Revitalizacija istarskih željeznica s detaljnim implikacijama na konkretne lokacije

Vjekoslav Moscatello (2015)
University of Split
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
Department of Architectural Design