undergraduate thesis
Modern Roundabouts
Undergraduate Thesis

Dino Vukušić (2014)
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Katedra za prometnice
Metadata
TitleKružni tokovi : završni rad
AuthorDino Vukušić
Mentor(s)Dražen Cvitanić (thesis advisor)
Abstract
Tradicionalni kružni tokovi gradili su se od 1930. do 1960. godine. Zbog velikog zauzeća prostora, a male sigurnosti i kapaciteta, gube na popularnosti i prestaju se graditi. Desetak godina kasnije javlja se ideja o uvođenju kružnih raskrižja, ali značajno manjih dimenzija, u vidu mini, jednotračnih i dvotračnih kružnih tokova. Mini kružni tokovi su postali dosta popularni u urbanim područjima za kapacitete do 20 000 voz/dan. Jednotračni kružni tokovi su se pokazali kao najsigurniji tip raskrižja za kapacitete do 25 000 voz/dan. Jednotračnih kružnih tokova u proteklih 20 godina je izgrađeno između 3000-4000 u svijetu. Prikladni su kako za urbana tako i za ruralna područja, i imaju najbolji omjer zauzeća prostora i kapaciteta. Dvotračni kružni tokovi su prikladni za izvangradska i ruralna područja. Sigurnost je svega nešto manja nego kod jednotračnih kružnih tokova. Najnoviji tip kružnih tokova, spiralnog oblika, su turbo kružni tokovi. Zbog svoje velike sigurnost i kapaciteta, i malog zauzimanja prostora s obzirom na kapacitet, predstavljaju budućnost kružnih tokova. Izumio ih je Nizozemac dr.Bertus Fortuijn. Za njih je karakterističan promjenjiv broj voznih trakova unutar i nemogućnost presijecanja kružnih trakova unutar kružnog toka. Kapacitet kružnih tokova proračunava se pomoću teorije prihvatljivih vremenskih praznina. Kapacitet kružnog toka ovisi o količini prometa unutar kružnog toka, geometrijskim parametrima (broj trakova u kružnom toku i broj ulaznih trakova) i vremenskim parametrima (kritična vremenska praznina, vrijeme slijeda i minimalna vremenska praznina između vozila unutar kružnog toka). Estetsko uređenje kružnog toka je izrazito bitno zbog uklapanje u okoliš i općenito zbog prihvaćanja od strane stanovništva. Središnji otok kružnog toka može se urediti arhitekturalno, hortikulturalno i na nekakve posebne načine. S vremenom su se provela brojna istraživanja koja su omogućila niz sofisticiranih pravila za kružne tokove. Kvaliteta kružnih tokova s vremenom sve više napreduje, a razina sigurnosti i kvaliteta prometovanja se sve više povećavaju.
Keywordsroundabout mini roundabout one-lane roundabout two-lane roundabout turbo roundabout safety capacity traffic rules occupation area aesthetic arrangement
Parallel title (English)Modern Roundabouts : Undergraduate Thesis
Committee MembersDražen Cvitanić (committee chairperson)
GranterSveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Lower level organizational unitsKatedra za prometnice
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Transportation
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-04
Parallel abstract (English)
Traditional roundabouts were built from 1930 to 1960. Due to the large occupation area, and a small safety and capacity, they are losing popularity and cease to be built. Ten years later, there is the idea of introducing roundabouts, but significantly smaller, in the form of mini, one-lane and two-lane roundabouts. Mini roundabouts have become quite popular in urban areas in capacities up to 20 000 vehicles / day. One-lane roundabouts have proven to be the safest type of intersection for capacity to 25,000 vehicles / day. One-lane roundabouts in the past 20 years has been built between 3000-4000 in the world. They are suitable for both urban and rural areas, and have the best ratio of occupancy and capacity. Two-lane roundabouts are suitable for rural areas. Security is only slightly smaller than the one-lane roundabouts. The latest type of roundabouts, spiral type, are turbo roundabouts. Because of its high security and capacity, and small occupying space with respect to capacity, represent the future of roundabouts. Invented by Dutchman dr.Bertus Fortuijn. Variable number of lanes within the roundabout, and the impossibility of cutting circular lanes within the roundabout, are characteristics of turbo roundabouts. Capacity of roundabouts are calculated by using the theory of acceptable time gaps. Capacity of roundabout depends on the amount of traffic within the roundabout, geometric parameters (number of lanes in the roundabout and the number of entry lanes) and time parameters (the critical time gap, the time-course and the minimum time gap between vehicles within the roundabout). Aesthetic arrangement of the roundabout is extremely important due to environmental compatibility and general acceptance by the population. Central island of the roundabout can be edited architectural, horticultural and some special ways. Numerous studies have enabled a number of sophisticated rules for roundabouts. With time, roundabouts will became more quality and safe.
Parallel keywords (Croatian)kružni tok mini kružni tok jednotračni kružni tok dvotračni kružni tok turbo kružni tok sigurnost kapacitet zauzeće prostora prometna pravila uređenje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NotePredmet : Ceste
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:596144
CommitterJasna Afrić